تاسیس پژوهشکده دماوند شناسی

تاسیس پژوهشکده دماوند شناسی

از ابتدای تاسیس انجمن دوستداران دماوند ، دغدغه اصلی هیئت موسس ،انجام یک کار اساسی و ریشه ای در ارتباط با شناسایی عوامل تخریب کوه دماوندوراههای جلوگیری ازآن بود. پس ازگفت وگوهای مقدماتی ، اولین مبحث جدی ، در کنار جشن روز جهانی کوهستان  (آذر 89 دربابل) ،  با حضور آقای دکتر کهرم   و  20نفر از فعالین زیست محیطی  و  وکوهنوردی،انجام پذیرفت.مهم ترین دست آورداین جلسه توافق بر سر تشکیل کارگروه پژوهشی دماوند بود.تدارک برای تشکیل چنین جلسه ای و هماهنگی با کلیه مدعوین 5 ماه به طول انجامید . تاآنکه در30 اردیبهشت 90، اولین جلسه کارگروه پژوهشی دماوند ،با حضور65 نفر از اساتید وکارشناسان برجسته زیست محیطی،فعالین کوهنوردی دردانشگاه پیام نوررینه برگزارگردید.طی  4 ساعت گفت وگو ی صریح وشفاف ،دلایل اصلی شکل گیری چنین کارگروهی طرح و مورد بررسی قرارگرفت در پایان جلسه 15 نفر از شرکت کنندگان داوطلب شرکت مستقیم در جلسات کار گروه   و فعالیت در کمیته های مربوطه شدند. دومین جلسه 30 تیر 90 در همان مکان برگزار گردید.در این جلسه ضمن تبیین ساختار حقوقی،توافق شد که 9 کمیته تخصصی در زمینه های گوناگون شروع به فعالیت نمایند:

1-زمین شناسی ومعادن   

2- پوشش گیاهی ومراتع 

3-مردم شناسی و ارتباط با جوامع محلی  

4-تاریخ وفرهنگ

5-حفاظت آب وخاک 

6- محیط زیست و توسعه پایدار   

7-کوهنوردی    

8-اکوتوریسم از نگاه زیست محیطی 

9-اکولوژی دماوند

در زمان بسیار کوتاهی ،کمیته ها با حضور اعضا،شروع به فعالیت نموده اند.سومین جلسه کارگروه پژوهشی ،در تاریخ 15مهر 90 در رینه برگزار می گردد.از اهداف این جلسه جمع بندی فعالیت های انجام گرفته و در صورت لزوم انتشار    آن است .دبیر خانه پژوهشکده دماوند شناسی نیز در 17 تیر،روز جشن ملی دماوند در دانشگاه رینه، رسما" افتتاح  و    شروع به فعالیت نمود.

آرام آرام ، با گامهای کوچک ،کار بزرگی شروع شده است . بدون تردید ، بی حمایت و پشتیبانی شما علاقه  مندان به  دماوند ،کار ما سرانجام نیکویی نخواهد یافت .منتظر همکاری شما در حوزه های گوناگون هستیم. از همکاری و همدلی    بسیاری از تشکل های کوهنوردی ،زیست محیطی واساتید دانشگاهها،به ویژه دانشگاه پیام نور رینه که تاکنون همیار ما   بوده اند کمال سپاس گزاری را داریم.

 

 

                                                           انجمن دوست داران دماوند         

/ 0 نظر / 7 بازدید